Formy finansowania

Pragniemy poinformować, iż istnieje możliwość uzyskania finansowania na zakup naszych maszyn i urządzeń.
W celu uzyskania kompleksowej oferty leasingowej proszę o kontakt z naszym opiekunem w EFL SA

Aleksandra Cieślik
607 483 163
Mail: aleksandra.cieslik@efl-slask.pl